Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına ilişkin risk yönetimi hizmeti,  ilgili tebliği ve Risk Yönetimi Prosedürleri çerçevesinde sunulmaktadır. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları için  risk türleri dikkate alınarak detaylı bir analiz gerçekleştirilmektedir. Risk türlerinin başlıcaları; Piyasa Riski, Likidite Riski, Finansman Riski, Kur Riski, Fonlama Riski ve Faiz Riskidir.

Girişim Sermayesi Yatırım Fon içerğinde yer alan gişirmlere dönük nakit akışları dikakate alınmakta, bu nakit akışları kur ve faiz değişkenliğini de dikkate alacak şekilde simüle edilmektedir.

Risktürk tarafından, fon portföyüne dönük analizler değerleme dönemlerinde gerçekleştirilir ve Risk Raporu’nda bu analizlere yer verilir.

Stres testleri ise, piyasalar ve diğer çevresel faktörlerde meydana gelen olağandışı değişiklikleri yansıtacak şekilde seçilir. Fonun yatırım stratejisi ve risk profiline bağlı olarak fon toplam değeri üzerinde etkisi olabilecek faktörlerin değişimine ilişkin senaryolar oluşturulur.