Gayrimenkul Yatırım Fonları

Gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin risk yönetimi hizmeti, dışarıdan hizmet veya danışmanlık hizmeti olarak, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ve Risk Yönetimi Prosedürleri çerçevesinde sunulmakta ve periyodik Risk Raporu hazırlanmaktadır. Gayrimenkul Yatırım Fonları için geçerli tüm risk türleri dikkate alınarak detaylı bir analiz gerçekleştirilmektedir. Risk türlerinin başlıcaları; Piyasa Riski, Likidite Riski, Finansman Riski, Kur Riski, Fonlama Riski ve Faiz Riskidir.

Bölgesel ve makro düzeyde senaryo analizleri yapılarak gayrimenkul yatırım fonuna ilişkin kriz senaryoları gerçekleştirilir. Tüm bu analizlerin sonucunda, fonun değişen piyasa koşullarında uğrayabileceği maksimum kayba ilişkin senaryolar üretilmiş olur.

Risktürk tarafından, fon portföyüne dönük analizler değerleme dönemlerinde gerçekleştirilir ve Risk Raporu’nda bu analizlere yer verilir.

Stres testleri ise, piyasalar ve diğer çevresel faktörlerde meydana gelen olağandışı değişiklikleri yansıtacak şekilde seçilir. Fonun yatırım stratejisi ve risk profiline bağlı olarak fon toplam değeri üzerinde etkisi olabilecek faktörlerin değişimine ilişkin senaryolar oluşturulur.