Aktif Pasif Yönetimi

Aktif Pasif Yönetimi (ALM) Modülü, Türkiye'nin önde gelen bankalarını kapsayan müşteri portföyü ile Türk finans piyasasına yıllardır hizmet veren Risk Yazılım Teknolojileri tarafından, bankaların bilanço risklerini yönetmelerine yardımcı olmak için hazırlanmış gelişmiş bir uygulamadır.

Esnek  ve kapsamlı yapısı ile RiskTürk ALM Modülü, banka ve diğer mali kuruluşlara kullanım kolaylığı sağlayan bir arayüz kullanarak, bilanço risklerini etkin bir şekilde analiz edebilecekleri, simülasyonlar aracılığı ile farklı senaryolar altında bilanço performansı ve nakit akışları ile ilgili ileriye dönük tahmin yapıp, stratejik kararlar verebilecekleri bir analiz ve raporlama aracı sunmaktır.

Özellikler:

 • Geniş Finansal Ürün Kapsamı
 • Geliştirme ve Kişiselleştirmeye Açık Esnek Yapı
 • Vade Uyuşmazlığı Analizi
 • Trend Analizi
 • Özsermayenin Piyasa Değeri Hesaplaması
 • Duyarlılık Analizi
 • GAP, Durasyon ve Konveksite Analizi
 • Bütçeleme
 • Aylık Bazda Nakit Akışı Analizi
 • Faiz Maliyeti Oluşturma
 • Net Faiz Geliri Hesaplama
 • Stres Testi
 • Kârlılık Analizi
 • Gelir Kaynaklarının Kategorileştirilmesi
 • Simülasyonlar
  • Gelir Simülasyonlar
  • Stokastik Faiz ve Kur Simülasyonları
  • Bilanço Simülasyonları
 • Mark-to-Marked ve Mark-to-Model Teknikler
 • Senaryo Analizleri
 • Fon Transfer Fiyatlaması


Ölçeklendirilebilir işkolu, portföy ve ürün özelliği ile kullanıcılara istenilen seviyede analiz yapabilme imkânı sunan RYT ALM Modülü, esnek modelleme yapısı sayesinde de faklı müşterilerin farklı isteklerine hızlı bir şekilde cevap verebilmektedir.

 

Geniş Finansal Ürün Kapsamı


RYT ALM Modülünde, ileri finansal modeller kullanılarak bilançodaki aktif ve pasif kalemlerin değerlemesi yapılabilmektedir. Biribirinden farklı ödeme planları bulunan tüm bilanço kalemleri RYT ALM Modülü tarafından desteklenmektedir. Müşteriler tarafından oluşturulan veya piyasaya yeni çıkan farklı ürünler de ALM Modülü’nün esnek yapsısı ile kolaylıkla mevcut modüle dahil edilebilmektedir.

RYT ALM modülünde sunulan analizler, Statik ve Dinamik olarak iki temel gruba ayrılır.

 

Statik Analizler

Nakit Akışı Analizi:

Nakit akışlarının vadelerindeki nominal değerleri ve bugüne indirgenmiş değerleri gün gün raporlanmaktadır.

 

GAP ve Durasyon Analizleri:

GAP Analizi, belli bir vade aralığındaki nakit girişlerinin dengesizliğini gösteren analizdir.

 • Faiz GAP’i, vade ya da yeniden fiyatlanma dönemindeki değerlerine göre yerleştirilmiş faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin uyumsuzluğunu inceler.
 • Likidite GAP’i vade ya da yeniden fiyatlanma dönemindeki değerlerine göre yerleştirilmiş sabit değer harici tüm varlık ve yükümlülüklerin uyumsuzluğunu inceler

 
Riskturk ALM Modülü, “nakit akımı filtresi” özelliği ile nakit akışlarını istenilen detaylarda sunabilir, likidite ve faiz gapinin raporlanmasını sağlar.
 
Durasyon, nakit akışlarının dönem ağırlıklı ortalamasıdır.  Faiz Esnekliği (IRE) ise, nakit akışlarının bugünkü değerinin faize olan duyarlığıdır.  Bu iki analizin kullanım amacı, bir faiz oranı değişmi karşısında varlık ve yükümlülüklerin piyasa değerindeki değişimini hesaplamaktır.

 

Özsermayenin Piyasa Değeri (MVE):

Özsermayenin piyasa değeri (MVE), bilançodaki varlık ve yükümlülüklerin ‘marked to market’ değerlerinin hesaplanması ile elde edilir.  Bir anlamda MVE varlık ve yükümlülüklerin ima ettiği ‘net ekonomik değer’i göstermektedir.
MVE Duyarlılık Analizi ise, özkaynakların piyasa değerini:

 • Vade
 • Döviz kuru
 • Faiz şoku

Senaryolarına göre yeniden hesaplar.

 

Dinamik Analizler

Net Faiz Gelir Simülasyonu:

Simülasyonlar

 • Risk Faktörlerinin Üretilmesi

  • Kur (GBM)

  • Faiz (CIR, Vasicek, Longstaff & Schwartz)

 • Risk faktörleri ve Spread’ler Kullanılarak Nakit Akışlarının Roll Edilmesi

 • Ara dönemlerdeki faizlerin gelir ve giderlerilinin hesaplanması

 • Net faiz gelirlerinin histogramının oluşturulması ve belli güven aralıklarındaki kuyruk değerlerin raporlanaması

 • basamakları ile oluşturulur.

 
ALM modülü bu simülasyonlar ile farklı senaryolar oluşturma imkânını kullanıcaya sunmaktadır.  Bu senaryolar aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir:

 • Piyasa Senaryoları (Market Scenarios)
  • Kullanıcı Tanımlı Volatilite ve Seviye Senaryoları
  • Stokastik (Parametrik ve Non-Paramerik)
 • Stratejik Yönetim Senaryoları (Strategic Management Scenarios)
  • Varlık ve yükümlülüğün döviz bileşenlerinde değişme
  • Varlık ve yükümlülüğün yüzdesel artışı
 •  Davranış Senaryoları (Behavioral Scenarios)
  • Erken ödeme ve geri çekilme senaryoları
  • Rollover oranlarına şok tanımlanması
 • Spread Senaryoları

 
Ek Araçlar:

Riskturk ALM Modülü kapsamında statik ve dinamik analizlerin yanında, Bilanço Senaryoları ve Fon Transfer Fiyatlaması araçlarını da yardımcı uygulamalar olarak Modülde sunulmaktadır.

Bilanço Senaryoları:

Bilanço senaryoları, tüm statik ve dinamik ALM analizlerinin varsayıma dayalı oluşturulacak finansal yapı üzerinden yürütülmesini mümkün kılar

ALM Modülü iki tip bilanço senaryosuna imkan tanır 

 • Bilanço bileşenlerinin oranlarının değiştirilmesi
 • Bilanço büyüklüğünün değiştirilmesi

Fon Transfer Fiyatlaması (FTP):

Riskturk ALM modülünde FTP, Denk Vade Fiyatlama Yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır.  Banka içinde yapılan her işlem bu denk vade fiyatlama verim eğrisiyle karşılaştırılarak ürün kârlılığı hesaplanır.  Modülde orijinal vadeye göre ya da vadeye kalan gün sayısına göre stok FTP veya marjinal FTP hesaplama seçenekleri sunulmaktadır.

FTP’yi temel alarak bankalar:

 • Şube, Birim performans sıralaması
 • RAROC analizi
 • Kredi fiyatlaması

yapabilmektedir.