FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

Bu kitapta risk yönetimi olgusu yaşanmış krizler, gündelik hayattan örnekler ve grafiklerle hem teorik hem de uygulamalı olarak ele alınmaktadır. Yazar, risk yönetimine ilişkin teknik detayların yanı sıra finans endüstrisindeki yirmi yıllık deneyimini de okurlara aktarmaktadır. Bunlara ek olarak son dönem reel sektör krizi gibi güncel konulara değinilmektedir. Ayrıca, risk ölçüm yöntemleri R ve Excel uygulamalarıyla açıklanmaktadır. Kitapta anlatılan konuların başlıkları aşağıdaki gibidir:

* Bankacılık krizlerinin nedenleri
* Reel sektör riskleri
* Kur ve faiz riski
* Şirketlerde hedging
* Türev ürünler ve riskleri
* VaR, ES benzeri risk ölçütleri
* Kredi ve likidite riski
* Stres testi
* Bankacılık düzenlemeleri ve BASEL I,II, III
* Finansal istikrar

İletişim için kitap@riskturk.com

Finansal Risk Yönetimi 70 TL

Akademisyen ve öğrenciler 60 TL

Hesap Adı:
Risk Yazılım Teknolojileri Danışmanlık Eğit.Tic.Ltd.Şti
Banka IBAN
İŞ BANKASI TR43 0006 4000 0011 2230 8653 75
YKB TR41 0006 7010 0000 0061 8082 45